aram ilich khachaturian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aram ilich khachaturian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aram ilich khachaturian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aram ilich khachaturian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aram ilich khachaturian

    Similar:

    khachaturian: Russian composer (born in Armenia) whose works are romantic and reflect his interest in folk music (1903-1978)

    Synonyms: Aram Khachaturian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).