anticipated freight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticipated freight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticipated freight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticipated freight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticipated freight

    * kinh tế

    vận phí dự kiến