antedate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antedate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antedate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antedate.

Từ điển Anh Việt

 • antedate

  /'ænti'deit/

  * danh từ

  ngày tháng để lùi về trước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antedate

  * kinh tế

  đề ngày lùi lại

  ghi lùi ngày

  ngày đề giả

  ngày đề trước ngày thực

  ngày lùi về trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet