anonym nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anonym nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anonym giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anonym.

Từ điển Anh Việt

 • anonym

  /'ænənim/

  * danh từ

  biệt hiệu, bí danh

  người nặc danh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anonym

  Similar:

  pseudonym: a fictitious name used when the person performs a particular social role

  Synonyms: nom de guerre