anonymousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anonymousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anonymousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anonymousness.

Từ điển Anh Việt

  • anonymousness

    /ə'nɔniməsnis/

    * danh từ

    sự giấu tên; sự nặc danh