angulus oculis latoralis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus oculis latoralis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus oculis latoralis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus oculis latoralis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus oculis latoralis

    * kỹ thuật

    y học:

    góc mắt ngoài