angulus costae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus costae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus costae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus costae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus costae

    * kỹ thuật

    y học:

    góc xương sườn sau