angulus iridocornealis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus iridocornealis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus iridocornealis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus iridocornealis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus iridocornealis

    * kỹ thuật

    y học:

    góc mốc mắt giác mạc