anchorage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchorage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchorage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchorage.

Từ điển Anh Việt

 • anchorage

  /'æɳkəridʤ/

  * danh từ

  sự thả neo, sự bỏ neo, sự đạu

  chỗ đậu tàu, chỗ thả neo

  thuế đậu tàu, thuế thả neo

  (nghĩa bóng) vật có thể cột vào, vật có thể dựa vào, nguồn tin cậy, nơi nương tựa

  to be the anchorage of someone's hope: là người mà ai đặt tất cả hy vọng vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anchorage

  * kinh tế

  bến (tàu đậu)

  chỗ (tàu thuyền) bỏ neo

  chỗ bỏ neo

  chỗ tàu đậu

  đậu (tàu)

  sự bỏ neo

  thuế đậu tàu

  thuế thả neo

  * kỹ thuật

  chỗ thả neo

  neo

  mấu neo

  sự định vị

  sự thả neo

  thanh neo

  thiết bị neo

  xây dựng:

  chỗ neo

  cọc neo

  mấu neo, móc neo

  sự neo

  vùng thả neo

  điện tử & viễn thông:

  điểm thả neo

  cơ khí & công trình:

  sự néo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anchorage

  the condition of being secured to a base

  the plant needs a firm anchorage

  the mother provides emotional anchorage for the entire family

  a fee for anchoring

  a city in south central Alaska

  Anchorage is the largest city in Alaska

  place for vessels to anchor

  Synonyms: anchorage ground

  the act of anchoring