anchorage ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchorage ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchorage ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchorage ground.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anchorage ground

    Similar:

    anchorage: place for vessels to anchor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).