anchorage stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchorage stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchorage stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchorage stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchorage stress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ứng suất trong miền neo