ampulla chyll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla chyll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla chyll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla chyll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla chyll

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng nhũ trấp