ampere per meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampere per meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampere per meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampere per meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ampere per meter

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  A/m

  điện:

  ampe trên mét