ampere-voltmeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampere-voltmeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampere-voltmeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampere-voltmeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampere-voltmeter

    * kỹ thuật

    điện:

    ampe-vôn kế