ambient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient.

Từ điển Anh Việt

 • ambient

  /'æmbiənt/

  * tính từ

  bao quanh, ở xung quanh

 • ambient

  (Tech) chung quanh, môi trường

 • ambient

  (hình học) không gian xung quanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ambient

  * kỹ thuật

  môi trường xung quanh

  xung quanh

  toán & tin:

  không gian xung quanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ambient

  completely enveloping

  the ambient air

  ambient sound

  the ambient temperature