ambient air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambient air

    * kỹ thuật

    không khí bên ngoài