ambient temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient temperature.

Từ điển Anh Việt

 • ambient temperature

  (Tech) ôn độ chung quanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ambient temperature

  * kinh tế

  nhiệt độ môi trường xung quanh

  * kỹ thuật

  nhiệt độ môi trường

  môi trường

  điện lạnh:

  nhiệt độ xung quanh