ambient sound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient sound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient sound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient sound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambient sound

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    âm thanh của môi trường