aggressive investment strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggressive investment strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggressive investment strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggressive investment strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggressive investment strategy

    * kinh tế

    sách lược đầu tư năng động