adjacent rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjacent rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjacent rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjacent rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjacent rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá kề