adjacent point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjacent point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjacent point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjacent point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjacent point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm liền kề