adjacent link station image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjacent link station image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjacent link station image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjacent link station image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjacent link station image

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  ảnh trạm kết nối kế cận

  điện tử & viễn thông:

  ảnh trạm liên kết phụ cận