accelerating pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerating pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerating pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerating pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accelerating pump

  * kỹ thuật

  máy bơm gia tốc

  xây dựng:

  bơm gia tốc

  cơ khí & công trình:

  bơm tăng tốc