thiết bố âm trong Tiếng Anh là gì?

thiết bố âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiết bố âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thiết bố âm

    dorsal