tâm tính trong Tiếng Anh là gì?

tâm tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tâm tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tâm tính

  * dtừ

  personal character, spirit; nature, disposition, temper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tâm tính

  * noun

  personal character

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tâm tính

  disposition, nature, (personal) character