nhẵn trong Tiếng Anh là gì?

nhẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhẵn

  Smooth, even

  Bào thật nhẵn: To plane (something) smooth

  Clean

  Tiêu nhẵn hết cả tiền: To clean spend one's money

  Very familiar

  Đi nhẵn đường: To use some road very familiarly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhẵn

  smooth, even