nhúng vào trong Tiếng Anh là gì?

nhúng vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhúng vào

    * dtừ

    soakage