nhúng vào nước trong Tiếng Anh là gì?

nhúng vào nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng vào nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhúng vào nước

    * ngđtừ

    sop