nhúng vào nước lạnh trong Tiếng Anh là gì?

nhúng vào nước lạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng vào nước lạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhúng vào nước lạnh

    * ngđtừ

    quench