nhúng vào nước vôi trong Tiếng Anh là gì?

nhúng vào nước vôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng vào nước vôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhúng vào nước vôi

    * ngđtừ

    lime