nhúng máu trong Tiếng Anh là gì?

nhúng máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhúng máu

  blood stained

  bàn tay nhúng máu blood stained hand

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhúng máu

  Blood stained

  Bàn tay nhúng máu: Blood stained hand

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhúng máu

  blood stained