nhàn rỗi trong Tiếng Anh là gì?

nhàn rỗi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhàn rỗi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhàn rỗi

  leisured; idle; free

  đọc sách trong lúc nhàn rỗi to read when one is free

  unused; unemployed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhàn rỗi

  Leisured, idle, free

  Xem sách trong lúc nhàn rỗi: To read when one is free

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhàn rỗi

  leisured, idle, free