nhàn nhạt trong Tiếng Anh là gì?

nhàn nhạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhàn nhạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhàn nhạt

    xem nhạt (láy)

    rather flat, (fig) insipid, vapid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhàn nhạt

    xem nhạt (láy)