nhàn nhã trong Tiếng Anh là gì?

nhàn nhã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhàn nhã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhàn nhã

  * ttừ

  easy; free; unoccupied; of freedom; in freedom

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhàn nhã

  * adjective

  easy; free; unoccupied

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhàn nhã

  easy, free, unoccupied, casual