nguồn giáp tiếp trong Tiếng Anh là gì?

nguồn giáp tiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nguồn giáp tiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nguồn giáp tiếp

    * dtừ

    side-wind