ngay cả trong Tiếng Anh là gì?

ngay cả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngay cả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngay cả

  even

  ngay cả trẻ con cũng tới everyone came, even the children

  nó luôn mơ làm nghề này, ngay cả khi còn bé he always dreamed of doing this job, even when he was a child

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngay cả

  even, not excepting

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngay cả

  even