ngữ văn trong Tiếng Anh là gì?

ngữ văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngữ văn

  philology

  nhà ngữ văn philogogist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngữ văn

  Philology

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngữ văn

  philology