ngồi làm mẫu vẽ trong Tiếng Anh là gì?

ngồi làm mẫu vẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngồi làm mẫu vẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngồi làm mẫu vẽ

    * dtừ

    sitting