nổ sớm trong Tiếng Anh là gì?

nổ sớm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổ sớm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổ sớm

    * nđtừ

    backfire