lay trong Tiếng Anh là gì?

lay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lay

  * đtừ

  to shake

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lay

  * verb

  to shake

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lay

  to shake