lay ơn trong Tiếng Anh là gì?

lay ơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lay ơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lay ơn

  * dtừ

  gladiolus

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lay ơn

  * noun

  gladiolus

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lay ơn

  gladiolus