lay động trong Tiếng Anh là gì?

lay động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lay động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lay động

  * đtừ

  to move; to stir

  gió lay động lá cây the wind stirred the leaves

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lay động

  * verb

  to move; to stir

  gió lay động lá cây: the wind stirred the leaves