lỗ đinh khuy trong Tiếng Anh là gì?

lỗ đinh khuy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗ đinh khuy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗ đinh khuy

    * dtừ

    screw-eye