là pháo đài của trong Tiếng Anh là gì?

là pháo đài của trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là pháo đài của sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là pháo đài của

    * ngđtừ

    fortress