giáp che ngực trong Tiếng Anh là gì?

giáp che ngực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáp che ngực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáp che ngực

    * dtừ

    breastplate, plastron, thorax