ống thu lôi trong Tiếng Anh là gì?

ống thu lôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống thu lôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống thu lôi

    lightning rod, lightning arrester