ống gió trong Tiếng Anh là gì?

ống gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống gió

    * dtừ

    wind-sock, tuyệre, bellows