ống pha-lốp trong Tiếng Anh là gì?

ống pha-lốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống pha-lốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống pha-lốp

    * ttừ

    fallopian