ống nồi hơi trong Tiếng Anh là gì?

ống nồi hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống nồi hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống nồi hơi

    * dtừ

    boiler-tube