ống đàn ống trong Tiếng Anh là gì?

ống đàn ống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống đàn ống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống đàn ống

    * dtừ

    organ-pipe